هزاران نوع اورینگ با سایزهای مختلف که شامل ضخامت های کمتر از یک میلیمترتا بیش از سی میلیمتر و قطر بیرونی از سه تا سه هزار میلیمتر جزء مجموعه قطعات ساخته شده توسط این شرکت می باشد که متناسب با شرایط کاری مختلف از جنس های متفاوتی ساخته و عرضه می گردد. اگرچه همواره می توانید جهت دریافت لیست اورینگ های موجود به وب سایت www.erick.ir مراجعه و اورینگ مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید لذا امکان طراحی و ساخت این گروه از قطعات متناسب با شرایط کاری و ابعاد درخواستی متقاضی موجود است.

صدها نوع U-Packing و V-Packing با ابعاد و جنس های مختلف متناسب با شرایط کاری قابل ارائه در سریعترین زمان و با بالاترین کیفیت می باشد. اگرچه همواره می توانید جهت دریافت لیست اورینگ های موجود به وب سایت www.erick.ir مراجعه و اورینگ مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید لذا امکان طراحی و ساخت این گروه از قطعات متناسب با شرایط کاری و ابعاد درخواستی متقاضی موجود است.

انواع دیافراگم، ضربه گیر و گردگیر و بسیاری قطعات دیگر در لیست قطعات طراحی و ساخته شده توسط کارشناسان این شرکت می باشد.