هزاران نوع اورینگ با سایز های مختلف که شامل ضخامت های کمتر از یک میلیمتر تا بیش از سی میلیمتر و قطر بیرونی از سه تا سه هزار میلیمتر جزء مجموعه قطعات ساخته شده توسط این شرکت می باشد که متناسب با شرایط کاری مختلف از جنس های متفاوتی ساخته و عرضه می گردد.

ارتباط با ما


  • 207/1

طراحی ،توسعه و اجرا توسط تیم کانگورو

www.kangroup.ir