این قطعه مربوط به فوران گیر ROTATING HEAD بوده و در تجهیزات UBD مورد استفاده قرار می گیرد.

سازنده انحصاری از سال 1388 دارای تأییدیه کتبی از شرک ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران با بیش از 100 ساعت کار کرد.

DECRIPTIONMATERIALSIZEPART NAME.PART NO
12 BOLT CONNECTORPU“5packer element888
12 BOLT CONNECTORNR“5packer element888/1
12 BOLT CONNECTORPU“41/8packer element888/2
12 BOLT CONNECTORPU“31/8packer element888/2-1
12 BOLT CONNECTORPU“5packer element742
12 BOLT CONNECTORNR“5packer element742/1
12 BOLT CONNECTORPU“37/8packer element742/2

ارتباط با ما


  • 207/1

طراحی ،توسعه و اجرا توسط تیم کانگورو

www.kangroup.ir