Project Categories حفاری

PACKER ELEMENT

PACKER ELEMENT

این قطعه مربوط به فوران گیر Rotating Head بوده و در تجهیزات UBD مورد استفاده قرار می گیرد.
سازنده انحصاری از سال 1388 دارای تاییدیه کتبی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران با بیش از 100 ساعت کارکرد.